Baanbrekers-beeld4.jpg

Wij investeren in de levensloopbaan van jongeren en geven hun talent een kans.

 
 
 

Baanbrekers gelooft in de kracht van jongeren en gelooft dat zij de toekomst zijn. 

 

We willen hen een duwtje in de rug geven. We willen hen helpen bij het ontdekken van hun talent en tools aanreiken om dat talent te ontplooien. Daarnaast willen we jongeren begeleiden naar een job of opleiding en ze gaandeweg vertrouwd maken met de arbeidsmarkt. Zo verkleint Baanbrekers de kloof tussen jongeren en werk, en verminderen we de jeugdwerkloosheid. 

 
Vibrant (4 of 10.jpg

We stellen jongeren consequent centraal

We investeren in jongeren, we vormen een netwerk rond hen, met als doel hun maatschappelijke positie en welbevinden te versterken. We willen hen ervan overtuigen dat ze een plaats in onze maatschappij verdienen en dat ze de invulling ervan zelf in handen hebben. Baanbrekers wil ook werkgevers en onderwijsinstellingen bewust maken van het talent bij jongeren. Dat ze het waard zijn om in te investeren. Zo verbinden we beide partijen op een duurzame manier.

Bruggen bouwen

Talent ontplooien doen we door jongeren één op één en op hun tempo te begeleiden. Hierbij staan hun zelforganiserende kracht, competenties en verantwoordelijkheidszin centraal. Tijdens een traject brengen we jongeren in contact met het reguliere arbeids- en onderwijsaanbod. We creëren kansen en prikkelen jongeren om die te grijpen. Op die manier bouwen ze zelfstandig aan hun toekomst en winnen ze vertrouwen. Tegelijkertijd zorgt Baanbrekers ervoor dat werkgevers, maatschappelijke diensten en uitzendbureaus inzicht krijgen in de leefwereld van jongeren. Dat ze begrijpen waar jongeren mee worstelen en waar ze naartoe willen. Door ieders wereld te verbreden, bouwt Baanbrekers bruggen tussen de verschillende partijen.

 

Laat je begeleiden door trajectbegeleiders van Baanbrekers

  • Voor jongeren die niet of moeilijk worden bereikt door het regulier onderwijsaanbod en tewerkstellingssector.
  • We zoeken jongeren vindplaatsgericht - tussen de straat en het loket - op.

Lees meer

Laat je begeleiden door mentors uit de arbeidsmarkt

  • Peer coaching
  • Voor jongeren die moeilijk hun weg vinden tijdens hun opleiding en/of zoektocht naar werk.
  • Baanbrekers matcht beide partijen in functie van de doelen van de jongere en de expertise van de coach.

Lees meer

DeathtoStock_NotStock6kopie.jpg

Geef je loopbaan een boost. Vind een doel en een passie.

Laat je begeleiden

Bouw mee aan de levensloopbaan van jongeren en beteken iets voor hun toekomst.

Word mentor